جزوات تضمینی دکتری دانشگاه آزاد
 
جزوات تضمینی دکتری دانشگاه آزاد موسسه آموزشی تالیفی ارشدان www.daneshjoonline.com

 در اولین مرحله این چرخه ، Co2 با یک گیرنده 5 کربنه به نام ریبولوز 1-5 بیس فسفات کندانسه شده و تولید 2 ملکول 3-فسفو گلیسرات می کند . اما نکته مهم این است که برای تولید و خروج یک قند 3 کربنه از چرخه لازم است 3 ملکول  Co2 با 3 مکول ریبولوز 1-5 بیس فسفات(RuBP)  کندانسه شود که در اینصورت 6 ملکول 3- فسفوگلیسرات ایجاد می شود و این 6 ملکول در فرایند دیگری به 6 ملکول گلیسر آلدئید 3-فسفات تبدیل می شوند حال 1 ملکول گلیسرالدئید3-فسفات میتواند از چرخه خارج شده و 5 ملکول باقی مانده مجددا چرخه را ادامه داده و مجددا تبدیل به 3 ملکول ریبولوز1-5 بیس فسفات شوند . آنزیم کاتالیز کننده اولین مرحله از این چرخه ، ریبولوز 1-5 بیس فسفات کربوکسیلاز/اکسیژناز یا روبیسکو نام دارد که در استرومای کلروپلاست واقع است  .

روبیسکو فراوانترین آنزیم موجود در زمین بوده و 50% کل پروتئین کلروپلاست را می سازد .


در مرحله بعد آنزیم دیگری به نام 3-فسفوگلیسرات کیناز که مانند روبیسکو آنزیم استرومایی است با مصرف ATP ، 3-فسفوگلیسرات را تبدیل به 1-3 بیس فسفوگلیسرات می کند . این آنزیم یک گروه فسفریل را از ATP به کربن شماره یک مولکول 3- فسفوگلیسرات منتقل می کند .


سپس در مرحله آنزیمی دیگری 6 ملکول 1-3 بیس فسفوگلیسرات تولیدی در مرحله قبل توسط آنزیم گلیسرآلدئید3-فسفات دهیدروژناز با مصرف 6 ملکول NADPH تبدیل به 6 ملکول گلیسرآلدئید 3- فسفات می شوند .

 

حال گلیسرآلدئیدهای ایجاد شده سه سرنوشت متفاوت خواهند داشت :

  1. 1. 5 ملکول از 6 ملکول گلیسرآلدئید3-فسفات ، دوباره چرخه را ادامه داده و 3 ملکول ریبولوز 1-5بیس فسفات می سازند .( ادامه چرخه کالوین ).
  2. یک ملکول گلیسر الدید3-فسفات توسط تریوز ایزومراز به هیدروکسی استن فسفات تبدیل شده و توسط آنتی پورتر Pi/تریوزفسفات از کلروپلاست خارج شده و در جهت سنتز سوکروز به مصرف برسد .سوکروز قند انتقالی گیاهان است و گلوکزو فروکتوز را با اندامها ذخیره مانند دانه ها می برد .

3. گلیسرالدئید از کلروپلاست خارج نشده و وارد مسیر سنتز نشاسته می شود ،  نشاسته  شب هنگام به مصرف خود گیاه می رسد .

 

ادامه چرخه کالوین (مسیر پنتوز فسفات احیایی)

در شکل 4 مسیر پنتوز فسفات احیایی نشان داده شده است که از کندانسیون بین دو قند سه کربنه ، گلیسرآلدئید3-فسفات و دی هیدروکسی استن فسفات آغاز شده و با تشکیل مجدد قند 5 کربنه RuBP به پایان می رسد .

 

سنتز هر قند سه کربنه از CO2 (گلیسرآلدئید3-فسفات) نیاز به 6 ملکول NADPH  و 9 مولکول ATP دارد که از واکنشهای نوری فتوسنتزی تامین می گردند .

و در آخر اینکه ، یکی از 9ملکول ATP تبدیل به ADP و فسفات می شود که این فسفات در داخل تریوز فسفات قرار داده می شود . اما 8 ملکول ATP تبدیل به 8ملکول ADP و پیروفسفات می شوند که 8 پیروفسفات می توانند مجددا با 8 عدد ADP کندانسه شده و 8 عدد ATP دیگر بسازند که در این حالت یک ADP باقی می ماند به همین جهت لازم است یک گروه Pi از طریق انتی پورتر Pi/تریوزفسفات به داخل کلروپلاست منتقل گردد و به این ترتیب تعادل بین محصولات چرخه و ATP مصرف شده ایجاد گردد . 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۴ بهمن۱۳۸۶ توسط عنایت جو
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک